Aanmelden >4 jaar

Aanmeldingsprocedure bij zij-instroom

 

Indien uw kind op dit moment op een andere basisschool zit en u interesse heeft in onze school, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen. Dit om aanmelding op volgorde van binnenkomst in behandeling te kunnen nemen. Deze verzoeken worden altijd door de intern begeleider in behandeling genomen.

 

De intern begeleider laat ouders via mail of telefonisch contact weten of wij plek hebben in de desbetreffende groep. Omwille van bijvoorbeeld verhuizingen kan de situatie in een klas per dag veranderen. Op het moment dat er plek is wordt u gevraagd om het aanmeldformulier in te vullen, dit krijgt u via mail toegestuurd. Wanneer deze is ingevuld en teruggestuurd start de officiële aanmeldprocedure. Wij werken niet met een wachtlijst.

 

 

Na aanmelding plannen wij een gesprek met u waarin u meer kan vertellen over uw kind en de reden van de schoolwissel. De intern begeleider vertelt hierin meer over het aanbod en de werkwijze van De Kleine Nicolaas. Ook neemt de intern begeleider contact op met de huidige school om informatie op te vragen over de leerling. Indien er sprake is van extra ondersteuning moet De Kleine Nicolaas onderzoeken of wij deze hulp kunnen bieden. 

 

Wanneer alle informatie is ontvangen en de leerling plaatsbaar is, wordt door intern begeleider met u afgestemd wat de gewenste startdatum is. 

 

Interesseformulier >4 jaar

Invoer:

Voornaam kind *
Roepnaam kind
Achternaam kind *
Jongen/Meisje *
Geboortedatum *
 
Groep *
Huidige school *
Start de Kleine Nicolaas vanaf *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *

Ouder / Verzorger 1e contactpersoon

Voornaam *
Achternaam *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
Naam / Namen

Zijn er bijzonderheden of opmerkingen die voor ons nu al van belang zijn:

Bijzonderheden
Ben je in contact met andere scholen? *
Ja
Nee
* Verplichte velden