Visie

Groei en verbinding zijn centrale thema’s komende jaren. Groei in kwaliteit, groei in ontwikkeling van leerlingen en groei op weg naar een duurzame school. De Kleine Nicolaas is op alle fronten in ontwikkeling. Zorgen voor een hoogwaardige basis in de kernvakken, zien wij als randvoorwaarde voor ons onderwijs. Wij geven hier invulling aan door te zoeken naar de verbinding tussen: 

 

  • het aanbod in de klas
  • diversiteit in achtergronden van onze leerlingen
  • verbinding met de omgeving rondom de school 

 

Over vier jaar is duurzaamheid in zijn breedste zin een vaste waarde in ons onderwijs. Onze visie op onderwijs laten wij ook terugkomen in de eisen die wij stellen aan de inrichting van ons nieuwe, duurzame, schoolgebouw dat wij binnen enkele jaren zullen betrekken.

 

Met doorgaande leerlijnen voor alle vak- en vormingsgebieden en met een verrijkt aanbod voor kinderen die daar behoefte aan hebben, verzorgen wij onderwijs dat kinderen de kans biedt zich te ontwikkelen tot kritische wereldburgers. Leerlingen leren in een eigen(leeftijdsgebonden) groep, met een vaste leerkracht en daarnaast vakspecialisten. Zij leren natuurlijk in het schoolgebouw, maar ook in de stad eromheen. Wij geloven in een school die we met elkaar bouwen en daar hebben wij onze leerlingen, ouders en de omgeving voor nodig.

 

De focus punten van de komende jaren vindt u in onze drie pijlers