TSO

Tussen Schoolse Opvang

De Kleine Nicolaas heeft de tussenschoolse opvang (TSO) in eigen beheer en stelt zich ten doel om TSO te bieden van hoge kwaliteit tegen een prijs die kostendekkend is. De school heeft daarbij geen winstoogmerk. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsrecht op de prijs van de TSO. Jaarlijks legt de directeur verantwoording af aan de MR over de besteding van de inkomsten en de begroting voor het aankomende schooljaar wordt in overleg vastgesteld.

 

100% van de leerlingen van De Kleine Nicolaas blijft vier dagen per week over op school. 

 

De kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas en spelen vervolgens 30 minuten onder leiding van de TSO medewerkers (betaalde vrijwilligers) buiten. Het tarief voor de TSO wordt per schooljaar vastgesteld. Dit tarief is gebaseerd op 38 schoolweken per jaar. Het jaarbedrag wordt in rekening gebracht aan het begin van het schooljaar. Betalen in termijnen is mogelijk. Het tarief voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op € 267,50,-. Dit komt neer op €1.67 per dag.

 

Indien u in het bezit bent van een Stadspas kunt u gebruik maken van de Scholierenvergoeding. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij de administratie van de school of op de website van de gemeente Amsterdam.