Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij horen dit graag. Ouders kunnen met hun klacht terecht bij de leerkracht of bij de directeur en worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Afhankelijk van de aard van de klacht en het gesprek volgt een passende actie.

 

In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat de ouder niet direct een klacht of zorg wil bespreken met de medewerker of de directeur. In dat geval is er de mogelijkheid om contact te leggen met de externe vertrouwenspersoon. Mevrouw S. Vollenga. Haar contactgegevens zijn: 

 

Naam:        Mevrouw Ester Vollenga

Telefoon:    06-31631551

Email:        evollenga@hetabc.nl

 

Onze klachtenrichting vindt u rechts onder downloads.

?????