Ouders

Ouders kunnen op verschillende manieren meedoen en meehelpen op school.
V
ia de oudercommissie en de medezeggenschapsraad​ kunt u meepraten over de ontwikkelingen op school. Maar u kunt ook bijvoorbeeld als begeleider meegaan op excursies, hapjes maken voor feestelijkheden, meehelpen met opknapwerk of een leuk project opzetten samen met een leerkracht.

  

Daarnaast kunnen ouders financieel participeren door het doen van een vrijwillige (aanvullende) ouderbijdrage aan de oudercommissie van De Kleine Nicolaas. Rekeningnummer: NL31 RABO 0306 6933 21