Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in Nederland van kracht. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Alles is er op gericht om elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Er zijn wel grenzen aan wat een basisschool kan bieden. Als de grens bereikt is, kan de leerling met een zogenaamde 'toelaatbaarheidsverklaring' van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen doorverwezen worden naar het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u op welke manier wij als school passend onderwijs vormgeven en wat u als ouder kunt verwachten. 

 

In onderstaand filmpje wordt uitleg gegeven op welke manier het bestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel, waar De Kleine Nicolaas onder valt, passend onderwijs vorm geeft.