Onze drie pijlers

De Kleine Nicolaas kent voor de komende drie jaar de volgende drie pijlers. 

 

  • Wereldburgerschap

Onze school is de plaats waar leerlingen op een prettige en zorgvuldige wijze met elkaar om leren gaan, samen met ouders en leerkrachten die daarin het voorbeeld geven. In de veilige school ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden voor in de grote wereld straks. Wij benutten de schoolomgeving en de stedelijke context om burgerschap te ontwikkelen, kennis met betrekking tot wereldoriëntatie op te doen en kunst- en cultuurontwikkeling te stimuleren, maar laten onze leerlingen daarbij  verder kijken dan Amsterdam-Zuid.  

 

  • Samen leven en beleven 

Wij leren van en met elkaar. Kinderen doen dit door samen te werken, maar ook door spreekbeurten en door te leren van elkaars achtergronden. Leerkrachten leren van en met elkaar door samen lessen voor te bereiden, bij elkaar in de klas te komen en voeren inhoudelijke ontwikkelgesprekken met elkaar. Wij leren van ouders, doordat wij geloven in een transparante samenwerking. Hier hebben wij elkaar allemaal voor nodig. Met elkaar delen en vieren wij onze successen. 

 

  • Ecoschool 

Duurzaamheid en zorg voor natuur groeien uit tot pijlers van ons onderwijs. Leerlingen en team benutten kansen om milieubewust met de (school)omgeving om te gaan en zoeken steeds naar mogelijkheden om dat uit te breiden. Op De kleine Nicolaas reiken we leerlingen kennis, ervaringen en een omgeving aan die hen helpt om zich bewust te worden van het belang van duurzaamheid.

 

In onze aanpak leest u op welke manier wij dit vormgeven.